2022 Konu Başlıkları

Ana Konu Başlıkları

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KATASTROFİK RİSKLER

DİGİTAL SİGORTACILIK

FİNANSAL SİGORTALAR

Alt Konu Başlıkları

Katılım (Tekafül) Sigorta Sistemi ve Farklılıkları Nedir?
Sigorta Aracılarının Uygulamaları, Pozisyonu ve Türkiye’de Sigorta Aracılarının Sorunları
Dünya’da Tarım Sigortaları Uygulamaları
Hasar Sonrası Hizmet Süreci
Sigorta Eksperleri Avrupa ve Türkiye uygulamaları ve Sahte Hasar (Fraud Olgu)
Zorunlu Olması Gereken Sorumluluk Sigortaları ve Acente Mesleki Sorumluluk Sigortaları
Birikimli / Birikimsiz Hayat Sigortalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Bireysel Emeklilik Sistemi
Avrasya Ülkeleri Mevcut Sigorta Pazarı ve Türkiye’nin Bu Konuda Rolü